Portret 7: Léon Lucas

We zijn op bezoek bij schoolleider Léon Lucas van het Candea College in Duiven. De afgelopen jaren hebben Léon en zijn collega’s in wisselende samenstellingen gewerkt aan een radicale verandering van het onderwijs in leerjaar 1 en 2. Met ingang van komend schooljaar gaat de school 20-30% van de lestijd gebruiken voor meer maatwerk voor leerlingen.

Read More
Frank HulsbosComment
Portret 6: Anke van Baar

Bij ons bezoek aan OSG Sevenwolden in Heerenveen praten we met Anke van Baar, haar collega-schoolleider Bert Oosting en docenten Alex de Lange en Gert de Boer. Anke is ten tijde van ons bezoek net een paar weken met pensioen. Tot voor kort was zij locatiedirecteur en de afgelopen tien jaar werkte zij nauw samen met een aantal docenten aan de opzet van het Talentencollege Noord (TAN) en de SportLifestyle stroom (SLS) binnen OSG Sevenwolden.

Read More
Frank HulsbosComment
Portret 5: Babs Sirach

Babs Sirach is schoolleider van Spinoza20first, een vooruitstrevende daltonschool die tweeëneenhalf jaar geleden van start ging in Amsterdam. De ontwikkeling en rijping van de school liep parallel met een boeiend ontwikkelproces dat Babs zelf de afgelopen vijf jaar doorliep. Zij en haar collega’s Marie Croes, Bart van den Bosch, Lizette Moerman en Sabine Septer vertellen enthousiast over hun gezamenlijke leer- en vernieuwingsproces van de afgelopen jaren.

Read More
Frank HulsbosComment
Portret 4: Ella Verweij

Ella Verweij is schoolleider van Mavo Trivium College in Amersfoort. Dit is een van de drie locaties van het Trivium College. Per augustus van dit jaar zal haar school verder gaan als het Amsfort College, een volledig nieuwe school waar Ella en haar collega’s de afgelopen vier jaar aan hebben gewerkt.

Read More
Portret 3: Lisette Verstegen

Op maandag 4 februari zijn wij op bezoek wij het Dominicus College in Nijmegen. Daar werkt schoolleider Lisette Verstegen samen met docenten Jasper Friederichs, Sjel Jansen en Aukje van Hout in een projectteam aan een structurele onderwijsvernieuwing in de onderbouw.

Read More
Frank Hulsbos Comment
Portret 2: Patricia Bleeker

Sinds twee jaar werkt Patricia Bleeker van het Clusius College in Castricum met een groep docenten samen om formatief evalueren in de praktijk handen en voeten te geven. Zij zitten middenin dit veranderproces. We spreken haar en haar collega’s Edith Boonstra en Mattijs Reinen over hun motivatie, ambities en hun gezamenlijk maak- en leerproces.

Read More
Portret 1: Lieneke Koenes

Op maandag 21 januari zijn we op bezoek bij Lieneke Koenes, locatiedirecteur van het Ashram College in Alphen aan den Rijn. We spreken Lieneke over haar samenwerking met docenten aan een geheel nieuwe opbouw van de brugklas. Het nieuwe onderwijsconcept, dat in korte tijd is voorbereid en sinds schooljaar 2017/2018 is gestart, staat bekend als ‘De Nieuwe Brugklas’.

Read More
Onderzoek: Leren in co-creatie met schoolleiders VO

Hoe ziet het leren van schoolleiders er in de toekomst uit? Welke trends zien we op het vlak van professionalisering en leiderschap en waar komen die samen? Hoe geven schoolleiders daar al invulling aan en welke uitdagingen komen ze daarbij tegen?

Deze vragen staan centraal in ons onderzoek "Leren in co-creatie: professionalisering van schoolleiders in een nieuw perspectief". Frank Hulsbos en Daniël van Amersfoort van de Academie voor Gespreid Leiderschap voeren dit onderzoek uit in opdracht van de VO-academie.

Read More