Posts tagged leren
Portret 2: Patricia Bleeker

Sinds twee jaar werkt Patricia Bleeker van het Clusius College in Castricum met een groep docenten samen om formatief evalueren in de praktijk handen en voeten te geven. Zij zitten middenin dit veranderproces. We spreken haar en haar collega’s Edith Boonstra en Mattijs Reinen over hun motivatie, ambities en hun gezamenlijk maak- en leerproces.

Read More
Portret 1: Lieneke Koenes

Op maandag 21 januari zijn we op bezoek bij Lieneke Koenes, locatiedirecteur van het Ashram College in Alphen aan den Rijn. We spreken Lieneke over haar samenwerking met docenten aan een geheel nieuwe opbouw van de brugklas. Het nieuwe onderwijsconcept, dat in korte tijd is voorbereid en sinds schooljaar 2017/2018 is gestart, staat bekend als ‘De Nieuwe Brugklas’.

Read More
Onderzoek: Leren in co-creatie met schoolleiders VO

Hoe ziet het leren van schoolleiders er in de toekomst uit? Welke trends zien we op het vlak van professionalisering en leiderschap en waar komen die samen? Hoe geven schoolleiders daar al invulling aan en welke uitdagingen komen ze daarbij tegen?

Deze vragen staan centraal in ons onderzoek "Leren in co-creatie: professionalisering van schoolleiders in een nieuw perspectief". Frank Hulsbos en Daniël van Amersfoort van de Academie voor Gespreid Leiderschap voeren dit onderzoek uit in opdracht van de VO-academie.

Read More