Duurzame onderwijsvernieuwing vraagt om leiderschap van iedereen

Academie voor Gespreid Leiderschap

Wij helpen leraren en schoolleiders om gespreid leiderschap in de praktijk te brengen. Zo kan iedereen in de school invloed uitoefenen op verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doen wij door praktijkonderzoek, advies, en in diverse leertrajecten. Wij werken met scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Gespreid leiderschap in de school betekent dat iedereen invloed uit kan oefenen op de school en het onderwijs. Leiderschap verwerf je niet vanuit een positie of functie, maar op basis van expertise en affiniteit.

mockup_gespreid leiderschap.jpg

Op 22 september 2017 is het boek Gespreid leiderschap in het onderwijs - Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing uitgekomen. Het boek is geschreven voor leraren en schoolleiders die voor iedereen in de school ruimte willen scheppen om invloed uit te oefenen op het onderwijs. De onderzoeken en inzichten in dit boek helpen om in de praktijk handen en voeten te geven aan gespreid leiderschap.

Onder redactie van Frank en Stefan werken diverse Nederlandse experts - zoals Joseph Kessels, Marco Snoek en Hartger Wassink - in dit boek uit wat gespreid leiderschap is, welke spanningen het oproept met formeel leiderschap en welke condities in de school het mogelijk maken.

maria-mekht-149847.jpg