Duurzame onderwijsvernieuwing vraagt om leiderschap van iedereen

Academie voor Gespreid Leiderschap

Wij helpen leraren en schoolleiders om gespreid leiderschap in de praktijk te brengen. Zo kan iedereen in de school invloed uitoefenen op verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doen wij door praktijkonderzoek, advies, en in diverse leertrajecten. Wij werken met scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Gespreid leiderschap in de school betekent dat iedereen invloed uit kan oefenen op de school en het onderwijs. Leiderschap verwerf je niet vanuit een positie of functie, maar op basis van expertise en affiniteit.

 

We zijn begonnen met een podcastserie over gespreid leiderschap in het onderwijs! In deze serie onderzoeken we waar je tegenaan loopt als je gespreid leiderschap in de praktijk brengt.

Via onderstaande button zijn alle afleveringen te vinden en links naar de podcastdiensten waar je je kunt abonneren.

 

Doe jij mee aan ons nieuwe project 'goed werk zonder baas'?

Hoe is het om te werken zonder baas? Voor ons project Goed werk zonder baas zoeken we samenwerkingsvormen (hele bedrijven, teams of andere kleinere samenwerkingen) die werken zonder formele leidinggevende. Of samenwerkingen waar de rol van formele leider regelmatig wisselt. Werk jij op zo’n plek? Of ken jij voorbeelden van plekken waar mensen zo werken? We nodigen je graag uit om mee te doen aan ons project.

HEB JE INTERESSE om mee te doen?

Mail dan naar contact@gespreidleiderschap.nl of:

mockup_gespreid leiderschap.jpg

In 2017 kwam ons boek Gespreid leiderschap in het onderwijs - Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing uit en inmiddels zijn we al bij de tweede druk. Het boek is geschreven voor leraren en schoolleiders die voor iedereen in de school ruimte willen scheppen om invloed uit te oefenen op het onderwijs. De onderzoeken en inzichten in dit boek helpen om in de praktijk handen en voeten te geven aan gespreid leiderschap.

Onder redactie van Frank en Stefan werken diverse Nederlandse experts - zoals Joseph Kessels, Marco Snoek en Hartger Wassink - in dit boek uit wat gespreid leiderschap is, welke spanningen het oproept met formeel leiderschap en welke condities in de school het mogelijk maken.

 

Recente blog

 
maria-mekht-149847.jpg