Duurzame onderwijsvernieuwing vraagt om leiderschap van iedereen

Academie voor Gespreid Leiderschap

Wij helpen leraren en schoolleiders om gespreid leiderschap in de praktijk te brengen. Zo kan iedereen in de school invloed uitoefenen op verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doen wij door praktijkonderzoek, advies, en in diverse leertrajecten. Wij werken met scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Gespreid leiderschap in de school betekent dat iedereen invloed uit kan oefenen op de school en het onderwijs. Leiderschap verwerf je niet vanuit een positie of functie, maar op basis van expertise en affiniteit.

 

We zijn begonnen met een podcastserie over gespreid leiderschap in het onderwijs! In deze serie onderzoeken we waar je tegenaan loopt als je gespreid leiderschap in de praktijk brengt.

Via onderstaande button zijn alle afleveringen te vinden en links naar de podcastdiensten waar je je kunt abonneren.

 
 

Leren in cocreatie

Professionalisering van schoolleiders in een nieuw perspectief

Samen met de VO-academie doen wij, Frank Hulsbos en Daniël van Amersfoort, onderzoek naar de schoolleider die op gelijkwaardige basis samen leert met docenten om tot schoolbrede verbetering en vernieuwing te komen. Op deze pagina portretteren we schoolleiders die we hierover spreken.

Uitnodiging: We hebben jullie als lezers nodig om de portretten te duiden. Wat vertellen de portretten ons over het leren van de schoolleider in co-creatieprocessen? Daarom stellen we bij ieder portret een aantal vragen en we zijn erg benieuwd naar jullie gedachten bij de portretten.

Recente portretten

 
mockup_gespreid leiderschap.jpg

In 2017 kwam ons boek Gespreid leiderschap in het onderwijs - Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing uit en inmiddels zijn we al bij de tweede druk. Het boek is geschreven voor leraren en schoolleiders die voor iedereen in de school ruimte willen scheppen om invloed uit te oefenen op het onderwijs. De onderzoeken en inzichten in dit boek helpen om in de praktijk handen en voeten te geven aan gespreid leiderschap.

Onder redactie van Frank en Stefan werken diverse Nederlandse experts - zoals Joseph Kessels, Marco Snoek en Hartger Wassink - in dit boek uit wat gespreid leiderschap is, welke spanningen het oproept met formeel leiderschap en welke condities in de school het mogelijk maken.

 

Recente blog

 
maria-mekht-149847.jpg