Doe jij mee aan ons nieuwe project 'goed werk zonder baas'?

Hoe kom je tot goed werk als je het zonder baas moet doen?

Hoe is het om te werken zonder baas? Voor ons project Goed werk zonder baas zoeken we samenwerkingsvormen (hele bedrijven, teams of andere kleinere samenwerkingen) die werken zonder formele leidinggevende. Of samenwerkingen waar de rol van formele leider regelmatig wisselt. Werk jij op zo’n plek? Of ken jij voorbeelden van plekken waar mensen zo werken? We nodigen je graag uit om mee te doen aan ons project.

Heb je interesse?

Mail dan naar contact@gespreidleiderschap.nl of bel met Frank (06 434 33 651) of Stefan (06 418 13 830).

Hieronder geven we een toelichting op ons project.

Vervolg op boek ‘Gespreid leiderschap in het onderwijs’

In september 2017 brachten wij ons boek ‘Gespreid leiderschap in het onderwijs. Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing’ uit. In dit boek verkennen we de belangrijkste principes van gespreid leiderschap in de context van het onderwijs. Voor dit nieuwe project zoeken we ook voorbeelden in allerlei andere sectoren (bedrijfsleven, zorg, onderwijs, overheidsdiensten, enzovoorts).

Gespreid leiderschap betekent in de kern dat mensen in organisaties invloed uitoefenen op basis van hun expertise en belangstelling, in plaats van op basis van positie en anciënniteit. Dit draagt bij aan professionele ontwikkeling, innovatie en betrokkenheid van iedereen.

Hoe werken mensen samen zonder baas?

Om die redenen is het idee om te werken zonder baas voor veel mensen ontzettend aantrekkelijk. Toch roept dit gespreide leiderschap ook veel vragen op. Dat merken we ook in de reacties op ons boek. Bijvoorbeeld:

 • Wie neemt de eindbeslissing? Wie hakt de knopen door?
 • Hoe ga je ermee om als iemand geen invloed kan of wil uitoefenen? Wat als iemand lui is?
 • Hoe houden we de boel bij elkaar?

In dit nieuwe project willen we, door krachtige voorbeelden te onderzoeken en te beschrijven, antwoorden formuleren op dit soort vragen.

Waar zijn we naar op zoek?

In ons boek verkennen we verschillende vormen van gespreid leiderschap, waarin formele leidinggevenden steeds een andere rol hebben.

In dit project zijn we nieuwsgierig naar samenwerkingen die:

 • geen vaste formele leidinggevende hebben, of
 • waar de rol van formele leidinggevende(n) regelmatig wisselt tussen de groepsleden.

Samenwerkingsverbanden vatten we daarbij breed op. Het hoeven geen volledige bedrijven te zijn (mág wel). We zijn ook benieuwd naar bijvoorbeeld teams, werk- of projectgroepen en allerlei informele samenwerkingsverbanden. Wel is het van belang dat de samenwerking aan de volgende criteria voldoet:

 • Er moeten minimaal vijf mensen bij betrokken zijn,
 • Er is geen formele leider of de rol van formele leider wisselt telkens (denk aan wisselend voorzitterschap of het beurtelings vervullen van de rol van teamleider),
 • Mensen die betrokken zijn bij de samenwerking zijn er uitgesproken enthousiast over,
 • De samenwerking heeft tot bijzondere resultaten geleid, zoals een mooie innovatie, of een mooi product. Ook een sociale innovatie kan een resultaat zijn, zoals een verbetering van het werkklimaat.

Wat gaan we doen?

Om grip te krijgen op jullie samenwerking (en wat erin heeft gewerkt), komen we een dag op bezoek en ondervragen we jullie over allerlei aspecten die iets zeggen over het leiderschap in jullie groep. Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

 • Hoe nemen jullie besluiten?
 • Hoe organiseren jullie het werk?
 • Hoe blijven jullie leren en ontwikkelen?
 • Hoe zou je de cultuur in jullie team omschrijven?
 • Wanneer weten jullie of je het goed doet?
 • Waarom werken jullie eigenlijk zo?

In een informeel gesprek verkennen we deze vragen. We vinden het ook leuk om een rondleiding te krijgen op jullie werkplek, als dit kan!

Wat krijg je ervoor als je meedoet?

Als je meedoet, schrijven we een portret van jullie samenwerking. Dit portret plaatsen we op deze website. Bovendien zijn alle portretten samen input voor ons nieuwe boekproject (maar dat is toekomstmuziek…!).

Interesse?

Mail dan naar contact@gespreidleiderschap.nl
of bel met Frank (06 434 33 651) of Stefan (06 418 13 830).

 

Recente inzichten

 

james-baldwin-276255.jpg