Waar is meer inspiratie te vinden over gespreid leiderschap?

cover_katernplus.jpg

Samen verantwoordelijk

Frank Hulsbos schreef een artikel in de editie van maart 2019 van Katern Plus, tijdschrift van de VO-academie. Frank betoogt dat het toepassen van gespreid leiderschap vraagt om het oprekken van onze opvattingen over leiderschap en verantwoordelijkheid.

 

Podcast ‘gespreid leiderschap in het onderwijs’

We zijn vanaf november 2018 begonnen aan een podcastserie waarin we onderzoeken waar je tegenaan loopt wanneer je gespreid leiderschap in de praktijk brengt. Via onderstaande button zijn alle afleveringen te vinden en links naar de podcastdiensten waar je je kunt abonneren.

 
cover_kp2018.jpg

Gespreid leiderschap goed voor de school

In het tijdschrift Kader Primair verscheen in februari 2018 een artikel over de voordelen en valkuilen van gespreid leiderschap. Hiervoor werd naast twee schoolleiders Stefan van Langevelde geïnterviewd. 

 
cover_staatvandeschoolleider.jpg

Gespreid leiderschap in De Staat van de schoolleider

In april 2017 verscheen het rapport ‘De staat van de schoolleider’, dat jaarlijks samengesteld wordt door de Algemene Vereniging Schoolleider (AVS) en de VO-raad. In deze versie van 2017 mochten we met Arnoud Evers een bijdrage leveren over gespreid leiderschap. Hierin delen we zes bouwstenen voor gespreid leiderschap.

 
cover_DNM2017.jpg

Ontwerpprincipes voor gespreide leiderschapspraktijken in de school

Na het verschijnen van ons boek plaatste in december 2017 het tijdschrift De Nieuwe Meso een bewerking van het slothoofdstuk. Hierin presenteren we een kwadrant om de leiderschapspraktijken in een school te analyseren. Vervolgens geven we acht ontwerpprincipes om gespreid leiderschap in de school vorm te geven.

 
cover_passendeleeromgeving.jpg

Een passende leeromgeving in de basissschool

In 2016 voerden we samen met het Welten-instituut van de Open Universiteit een onderzoek uit naar passend onderwijs en professionele ontwikkeling van leraren. We concluderen dat enkel het volgen van een formele opleiding onvoldoende is om vraagstukken in de school op te lossen. Gespreid leiderschap speelt hierbij een belangrijke rol. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van elkaars expertise. Schoolleiders kunnen leraren helpen hun expertise in te zetten, op basis waarvan leraren zelf inhoudelijke keuzes maken rondom het vraagstuk.

 
cover_DNM2015.jpg

Gespreid leiderschap in het onderwijs

In december 2015 publiceerde het tijdschrift De Nieuwe Meso ons artikel wat uiteindelijk de inleiding van ons boek 'Gespreid leiderschap in het onderwijs' zou worden.

 
cover_leeromgevingschoolleiders2.jpg

Een aantrekkelijke leeromgeving voor schoolleiders

In 2013 onderzocht Frank Hulsbos het non- en informeel leren van schoolleiders in het vo. In dit rapport staan de uitkomsten van dit onderzoek. Een centrale conclusie is dat schoolleiders voornamelijk informeel leren wanneer zij werken aan verbeteringen en vernieuwingen in de school. Dit zijn vaak omvangrijke processen waarbij meerdere collega’s betrokken zijn en die leiden tot leeropbrengsten die ook betrekking kunnen hebben op andere medewerkers in de school (collectieve leeropbrengsten).

 
cover_OenO2013.jpg

Epiloog reeks 'Jong talent'

In 2011 / 2012 verscheen in tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling een serie van vijf artikelen over jonge professionals in organisaties. In deze epiloog blikken Frank Hulsbos, Joseph Kessels en Eefje Teeuwisse terug op deze reeks. Een waarderend perspectief op leren, gespreid leiderschap en zelfgestuurd leren blijken centrale voorwaarden voor de ontwikkeling van jong talent.

 
cover_hulbos-professionele-ruimte.jpg

Professionele ruimte en gespreid leiderschap

In 2012 verscheen deze reviewstudie over de professionele ruimte van leraren. Professionele ruimte zou moeten leiden tot een grotere inhoudelijke ontwikkelingstaak van leraren, en tot meer reflectie en ideeënuitwisseling. Hoe professionele ruimte vorm moet krijgen, is echter de vraag. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de rol van de leidinggevende cruciaal is, maar hoe die rol er precies uitziet is onduidelijk. Er is behoefte aan een nieuw type onderzoek naar de wijze waarop leraren professionele ruimte krijgen en nemen en welk leiderschap hierbij past.

 
cover_oratie-kessels.jpg

Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte

Op 30 maart 2012 sprak Joseph Kessels zijn oratie uit aan de Open Universiteit in Heerlen. Hij voert ons van het leiderschap van leeuwen en mierenkolonies naar de situatie in scholen, waar prestatieafspraken het plezier en de professionele ontwikkeling van leraren frustreren. Kessels' alternatief is het vormgeven van een proces van invloed verwerven en toekennen, afhankelijk van een situatie en de expertise die daarin wordt gevraagd.