Gespreid leiderschap schept ruimte
voor verbetering en vernieuwing

We versterken het leiderschap van iedereen

De Academie voor Gespreid Leiderschap helpt leraren en schoolleiders in hun school een gunstig klimaat te scheppen voor verbetering en vernieuwing. Dat doen wij door het leiderschap van iedereen te versterken. Daarbij werken we vanuit de principes van gespreid leiderschap.

De Academie is opgericht met twee doelen:

  1. De kennis en inzichten over gespreid leiderschap in het onderwijs ontwikkelen, bijvoorbeeld door (praktijk)onderzoek te doen en door te publiceren (blogs, podcast, artikelen enz.).

  2. Vanuit die praktijkkennis leraren en schoolleiders helpen om in hun school te werken aan een (meer) gespreide leiderschapspraktijk, bijvoorbeeld door advies, begeleiding en in de leergang Gespreid Leiderschap in het Onderwijs

chuttersnap-193776.jpg
 

Maak kennis met het team


 
 
Frank-Hulsbos.jpg
 

Frank Hulsbos

Hoe zorgen we ervoor dat leraren met meer plezier en betrokkenheid naar hun werk gaan? Wat vraagt het van ons docententeam om innovatiever te werken? Hoe draagt leiderschap het meest bij aan een school waar leraren zich duurzaam professioneel ontwikkelen? Samen met schoolleiders en leraren doe ik graag onderzoek naar dit soort vragen. En ik help scholen om daar concreet vorm aan te geven. Ik word daarbij geïnspireerd door de opvattingen rond gespreid leiderschap. 

In 2009 ben ik afgestudeerd als onderwijskundige aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel doe ik promotieonderzoek naar gespreid leiderschap in het onderwijs, bij het Welten-instituut van de Open Universiteit. Ook stelde ik samen met Stefan een praktijkgericht boek samen over dit thema.

In mijn vrije tijd ga ik graag wielrennen of golfsurfen. Ook ben ik gek op reizen, het liefst naar Indonesië of andere mooie landen waar je goed kunt surfen. Ik woon in Amsterdam.

 

 
Pasfoto-vierk-stefanvanlangevelde-2november2018-zw.jpg
 

Stefan van Langevelde

Hoe zorgen we ervoor dat leraren en schoolleiders meer met elkaar samenwerken? En op welke manier leidt deze samenwerking tot duurzame verbeteringen en vernieuwingen van het onderwijs? De opvattingen van gespreid leiderschap vind ik hierbij inspirerend. Door ervan uit te gaan dat iedereen relevante kwaliteiten bezit om invloed uit te oefenen op de school, ontstaat de ruimte om elkaar leiderschap te gunnen. Hoe dit concreet vorm krijgt in de school onderzoek ik graag samen met schoolleiders en leraren in hun eigen praktijk. Praktijkgericht onderzoek is hierbij mijn voorkeursinstrument. Door samen de huidige praktijk te onderzoek en te experimenteren met nieuwe vormen ontstaan (weloverwogen) oplossingen en de vaardigheid nieuwe vraagstukken met elkaar aan te pakken.

Sinds het afronden van de master Onderwijskunde aan de Universiteit Twente in 2013 ben ik werkzaam als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Ik heb meerdere onderzoeken gedaan in het onderwijs rond thema's als gespreid leiderschap, motivatie voor professionele ontwikkeling en professionele leergemeenschappen. Op dit moment ben ik ook docent in de master Pedagogiek van Fontys Hogeschool. Daar daag ik studenten uit praktijkgericht onderzoek te doen naar eigen vraagstukken.

 

Partners


 
Anita-Michgelsen.jpg
 

Anita Michgelsen

Hoe zorgen we er voor dat iedereen in de organisatie invloed heeft op de kwaliteit en met plezier werkt?

Mensen maken de organisatie. Zij kunnen het verschil maken! Hun drives en vragen boeien mij.  Ik houd me bezig met vraagstukken op het gebied van strategie, leiderschap, team – en organisatie- ontwikkeling.  Als “externe interne” werk ik in samenwerking met de opdrachtgever en betrokkenen, energiek en pragmatisch aan verander- en ontwikkelvragen binnen hun organisaties.  Ik onderzoek wat er leeft, al goed werkt en wat nodig is om mensen met energie aan hun ambities en de gezamenlijke toekomstplannen te laten werken. Samen met hen ga ik voor zichtbaar resultaat en kwaliteit.

Hierbij initieer en faciliteer ik collectieve leerprocessen, bewaak ik de onderlinge samenhang tussen organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling en het effect van het leren op de gewenste ontwikkeling en resultaten.

Het perspectief van gespreid leiderschap is voor mij een sleutel om iedereen in de organisatie in een sociaal en dynamisch proces invloed te laten tonen en te durven de ander ruimte te gunnen.


 
Foto Daan 2.jpg
 

Daniël van Amersfoort

Hoe zorgen we ervoor dat leraren en schoolleiders vanuit de bevlogenheid voor hun vak samenwerken aan hun eigen ontwikkeling en die van het onderwijs? Welke aannames over ‘hoe het hoort’ staan ons daarbij in de weg? En wat gebeurt er als we die vanuit een ander perspectief benaderen?

In mijn werk beleef ik er veel plezier aan om samen met bestuurders, schoolleiders en leraren te komen tot nieuwe praktijken en inzichten. Daarbij bouw ik voort op opvattingen over gespreid leiderschap, professionele leergemeenschappen, leernetwerken en actie-onderzoek.

Na het afronden van mijn studie Onderwijskunde in 2009 heb ik 7 jaar vanuit het Welten-instituut van de Open Universiteit als adviseur en onderzoeker gewerkt aan praktijkvragen over het informele leren van leraren. De afgelopen jaren heb ik bij de Universiteit van Glasgow vanuit het Robert Owen Centre for Educational Change aan vragen over samenwerking, leiderschap en actie-onderzoek mogen werken in de context van kansengelijkheid in het Schotse onderwijs. Een ontzettend leerzame en onbetaalbare ervaring!